GWW en Infra

 

 

Methorst Milieu BV voert ruim 20 jaar grondverzet projecten uit ten behoeve van infrastructurele, civieltechnische en milieukundige projecten. Tevens hebben wij jarenlange ervaring in het bouwrijp maken van diverse terreinen. U kunt hierbij denken aan o.a. wegvoorbereiding bij de aanleg of reconstructie van een weg tot aan bouwrijp maken van kavels ten behoeve van woningbouw of de aanleg van bedrijventerreinen.

 

Als het gaat om projecten in drukbevolkte gebieden is het van groot belang dat er rekening met de omgeving gehouden wordt. Wij bereiden elk project goed voor. Wij graven cunetten uit, egaliseren de ondergrond, brengen de fundering aan en zorgen voor een goede afwatering en straatwerk.

 

Bij alle projecten, die Methorst Milieu BV uitvoert, draagt regelmatig overleg met alle betrokkenen eraanbij dat er geen tot weinig overlast veroorzaakt wordt met het uitvoeren van onze werkzaamheden.

 

Wij beloven u:     Uw projecten zullen van A tot Z op het hoogste niveau worden uitgevoerd!

 

 

  

Wilt u meer weten over wat wij voor u kunnen betekenen, neemt u dan contact met ons op.